Xin chào bạn, chúng tôi rất vui khi bạn truy cập Blog của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng bạn tìm được nội dung bạn cần trên Blog của chúng tôi.

Chúng tôi tôn trọng quyền chặn quảng cáo của bạn nhưng chúng tôi muốn thông báo với bạn rằng Blog chúng tôi được duy trì bằng cách hiển thị quảng cáo để tạo ra thu nhập để có thể cung cấp nội dung miền phí và hữu ích cho các bạn. Nếu không có quảng cáo, Blog chúng tôi sẽ không có kinh phí để duy trì vì chúng tôi hoạt động miễn phí và chúng tôi chỉ có thể kiếm được tiền nếu bạn xem hoặc nhấp vào quảng cáo hiển thị trên Blog của chúng tôi.

Rất tiếc, có vẻ như bạn đang sử dụng phần mềm hoặc tiện ích chặn quảng cáo. Bạn vui lòng xem xét hỗ trợ chúng tôi bằng cách tắt trình chặn quảng cáo hoặc đưa Blog của chúng tôi vào Whitelist. Chúng tôi cam kết rằng quảng cáo của chúng tôi không spam làm phiền, có liên quan và phù hợp với bạn.

Khi trang web của chúng tôi được đưa vào danh sách trắng thì bạn có thể sao chép và tải xuống bất kỳ mã nguồn nào của dự án mà không bị gián đoạn. Nếu bạn đã đưa trang web của chúng tôi vào danh sách cho phép hoặc tạm dừng trình chặn quảng cáo trên trang web của chúng tôi và vẫn nhận được cửa sổ bật lên của Adblock thì vui lòng thử các bước đã cho:

  1. Sau khi bạn tạm dừng trình chặn quảng cáo của mình hoặc đưa trang web của chúng tôi vào danh sách trắng thì hãy nhớ làm mới trang web.
  2. Thử cookie rõ ràng, bộ nhớ cache của trang web của chúng tôi
  3. Kiểm tra quảng cáo có hiển thị trên trang web của chúng tôi hay không:
    • Nếu không và bạn đã đưa trang web của chúng tôi vào danh sách cho phép thì trình chặn quảng cáo của bạn có thể có vấn đề hoặc có thể mất một thời gian để phản ánh các thay đổi. Bạn có thể mở trang này ở chế độ ẩn danh và tải xuống các tệp mã cho đến khi các thay đổi của bạn phản ánh ở chế độ bình thường.
    • Nếu có, vui lòng đợi hoặc mở trang này ở chế độ ẩn danh để tải xuống các tệp mã vì trình phát hiện của chúng tôi có thể mất một khoảng thời gian để phát hiện rằng bạn đã tắt trình chặn quảng cáo của mình trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi đánh giá rất cao quyết định của bạn.