Công cụ này không hề tải ảnh lên bất kì server nào để lấy mã màu vì vậy bạn có thể yên tâm về việc bảo mật bức hình của bạn.

Chọn một hình ảnh từ máy tính của bạn rồi chọn vào nút "Hiện ảnh". Hình ảnh sẽ hiện được căn lại tỉ lệ và hiện ở khung phía dưới.

Click chọn một vị trí bất kì trên ảnh. Một khung hình nhỏ sẽ hiện lên ở phía bên phải. Click chọn pixel bất kì tại khung hình để lấy mã màu hiện ở phía dưới.

Your browser does not support the HTML5 canvas tag. Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
Image preview